Christian ut på föreläsningsturné med Sebastian Stakset…

Tidigare i år träffade Christian Karlsson Sebastian Stakset (mer känd som Sebbe Stax i musikvärlden) i Arvika för en dialog om att göra slag i saken om en gemensam föreläsningsturné, där fokus skulle ligga på diskussion om psykisk ohälsa.

Det mötet föll i god jord och Christian har tackat ja till att medverka under den här föreläsningsturnén som gör nedslag i fyra städer vår, sommar och tidig höst 2020:

2 april – Lidköping. 6 augusti – Östersund. 21 augusti – Stockholm. September – Göteborg.

Christians ersättning för sin medverkan går oavkortat till Kevinstiftelsen.

Annika Karlsson gästföreläser på Internationella Brottsofferdagen 21 februari 2020.

Hur kan vi förbättra stödet till brottsoffrens anhöriga?

Medverkande: Annika Karlsson, mamma till bröderna i det omtalade ”Kevinfallet” samt Sven-Erik Alhem, förbundsordförande för Brottsofferjouren Sverige
Arrangör: Brottsofferjouren Sverige

Ett brott drabbar ofta fler än den direkt utsatta, men vad finns det egentligen för hjälp att få för de brottsutsattas anhöriga och varför faller de ofta mellan stolarna? Annika Karlssons söner, då fem och sju år gamla, anklagades 1998 för att ha orsakat sin fyraåriga kamrat Kevins död efter påstådda ”erkännanden”. Följderna har fått enorma konsekvenser för de drabbade familjerna. Vid en granskning 20 år senare avskrevs bröderna från utredningen. Under seminariet berättar Annika Karlsson om sina erfarenheter.

Boken ”Berättelsen om Kevinfallet” släpps 26 augusti 2020 hos Bonnierförlagen AB – Forum.

Berättelsen om hur en helt vanlig familj hamnade mitt i en av vår tids största rättsskandaler. En sommardag 1998 hittas den fyraåriga pojken Kevin död i Arvika och bröderna Christian och Robin, fem och sju år gamla, förklaras skyldiga. Men i själva verket finns inga konkreta bevis och det ska dröja nästan tjugo år innan fallet granskas ordentligt. Nu berättar Christian, Robin och deras familjemedlemmar med egna ord om skandalen som förändrade deras liv i grunden, om övergreppen från myndigheterna och om den långa resan i skam och tystnad fram till oskyldigförklarandet 2018.

15 maj 2020 – uppdatering ang släpp av bok från Bonniers 26 augusti 2020 pga coronasituationen.

Kallelse till årsmöte i Kevinstiftelsen 15 dec 2019

Medlemmarna i Kevinstiftelsen kallas härmed till ordinarie föreningsstämma tillika årsmöte söndagen 15 december kl 11.

Plats: Arvika Trafikskola. Fika efter avslutat årsmöte.

Anmälan: senast sju dagar före årsmötet till info@kevinstiftelsen.se.

Dagordning enligt stadgarna

 1. Val av ordförande vid stämman.
 2. Anmälan av styrelsens val av sekreterare vid stämman.
 3. Val av två personer att jämte ordföranden justera stämmans protokoll och att tillika vara rösträknare.
 4. Fastställande av röstlängd.
 5. Fråga om kallelse till stämman skett i behörig ordning.
 6. Styrelsens årsredovisning.
 7. Revisorernas berättelse.
 8. Fastställande av resultat- och balansräkning samt fastställande av styrelsens förslag till vinstdisposition.
 9. Val av styrelseledamot.
 10. Utseende av valberedning och ordförande i valberedningen, allt för tiden intill nästa ordinarie föreningsstämma.
 11. Av medlem väckt förslag som skriftligen tillställts styrelsen två veckor före stämmans avhållande.
 12. Från styrelsen hänskjutna förslag.

Välkommen!

Kevinstiftelsens lotteri – här har vi alla vinnare:

Kevinstiftelsen var med och föreläste, samt hade ett lotteri i samband med ”Ett Grums För Alla” lördagen 5 oktober. Nu är vinnarna i lotteriet dragna och meddelade. Först vill vi rikta ett jättetack till alla som skänkt priser. Vi vill också skänka alla som köpte lotter en varm tanke. Nedan finner ni vinnarna:

8. Annika Öberg (virkad julbock)
7. Benny Davidsson (virkad elefant)
6. Andreas Slätt (virkad uggla)
5. Ann-Louise Malmgren (virkad pumpa)
4. Pernilla Haglund (virkad flodhäst)
3. Tilda Lennartsson, (träsnideri)
2. Berka Bergqvist (träsnideri)
1. Carina Edergård (boken om Kevinfallet)

Stort grattis. Priserna kommer delas ut till samtliga före jul.

/Styrelsen för Kevinstiftelsen

Pressrelease från Kevinstiftelsen…

PRESSRELEASE
”Ingen utdelning av Kevinstiftelsens stipendie 2019 pga för dåligt urval”
Under senare delen av 2018 sjösattes Kevinstiftelsen. Vår tanke och ändamål med Kevinstiftelsen var att skapa två stipendier inom Arvika Kommun som delas ut varje år till Kevins ära i samband med skolavslutningen för sommaren, där vi ger unga människor som på något sätt kan vara i eller risk för att hamna i en utsatt situation. Det kan också vara någon som kämpat mot alla odds och lyckats. En chans att skapa nya förutsättningar utifrån sin vardag, där något vänts till något positivt och en ungdom kämpat sig till examina i såväl grundskola som gymnasieskola.
 
När deadline för ansökan gick ut 15 maj har urvalet dessvärre varit för lite för att göra ett gott arbete och ta ett bra beslut. Styrelseordförande och pappa till Christian och Robin, Weine Dahlén berättar vidare:
 
Vår ambition var att dela ut två stipendier i år, men när urvalet varit så begränsat känner vi att vi måste börja om lite från början och säkerställa att de elever i årskurs 9 och de elever som tar examen i gymnasieskolan verkligen fått all den info som behövs för att söka. Vi känner att vi kanske gjort ett för svagt grundarbete med skolor, rektorer, lärare och elever, där vår information inte nått fram i det brus som är på vårkanten, säger Weine. 
 
Kevins mamma Teres fortsätter: 
 
-Det är många prov och examina som skall tas under vårterminen, vilket kanske gjort att Kevinstiftelsens stipendie inte nått fram på det sätt som vi vill. Det är därför vi inom styrelsen för Kevinstiftelsen gemensamt valt att inte dela ut några stipendier alls 2019, utan istället skall vi sätta oss med skolor, rektorer, lärare och kuratorer redan i augustimånad; allt för att säkerställa att Kevinstiftelsens stipendier betalas ut under sommaren 2020, säger Teres Hjalmarsson.
 
Det har kommit flertal propåer från skolor och kommuner utanför Arvika som varit nyfikna och gärna vill ha information. Kevinstiftelsens ambition är att säkerställa Arvika Kommun i första hand, men om intresset fortsätter att vara magert, då kan det bli aktuellt att redan 2020 bredda ansökningsförfarandet och låta andra kommuner få söka stipendiet. 
 
Kevinstiftelsens ambition är enkel; vi vill ge unga människor som på något sätt kan vara i eller risk för att hamna i en utsatt situation en chans. Det kan också vara någon som kämpat mot alla odds och lyckats. En chans att skapa nya förutsättningar utifrån sin vardag. Det är vad vi vill se att en ungdom från årskurs 9 i grundskolan eller en ungdom som tar examen i gymnasiet.
 
För mer information: info@kevinstiftelsen.se.

Ansök om Kevinstiftelsens stipendium!

Hej!

Under påsken drar vi igång ansökningstiden för Kevinstiftelsens stipendium, där en kille/tjej från grundskolans 9:e klass och gymnasieskolans examensår från Arvika Kommun kan söka. Deadline för ansökan är 15 maj 2019.

Vem får söka?
Elever från grundskolans klass 9 och från gymnasieskolans examensår. En individ som på något sätt kan vara i, eller med en risk för att hamna i en utsatt situation. Det kan också vara någon som kämpat mot alla odds och lyckats. En chans att skapa nya förutsättningar utifrån sin vardag, där eventuellt en obalanserad vardag och bakgrund vänts till något positivt och kämpat sig till examen i såväl grundskola som gymnasieskola. Det är också viktigt att du som söker stipendiet berättar vad du vill använda stipendiet till. Det är 5 000 kr som Kevinstiftelsen kommer dela ut. Du kommer inte få pengarna i kontanter, utan Kevinstiftelsen kommer betala den faktura alt del av faktura som stöd till det som du i din ansökan vill använda pengarna till.

Hur söker man, samt när?
Det är som sagt väldigt viktigt att du berättar VARFÖR du anser dig vara en fullgod stipendiat och HUR du vill använda stipendiet för att ta nästa steg framåt. När du känner att du är klar med din ansökan i Wordformat är det bara att mejla in ansökan till:

stipendiet@kevinstiftelsen.se

Om du tycker det är svårt eller har något som hindrar dig från att lämna in ansökan  över nätet; skicka (eller be någon om hjälp) dina kontaktuppgifter till: info@kevinstiftelsen.se. Då kan vi tillsammans hjälpa dig vidare med din ansökan.

Hur väljs stipendiaterna ut?
Vi i Kevinstiftelsens styrelse är enhällig jury. Tillsammans kommer vi att ta del av ansökningarna, följa upp och även utse stipendiaterna. Vi bortser helt från saker som rör sökandens ursprung, religion, ekonomisk status, sexuell läggning eller liknande i vårt beslut.

En motivering kommer att överlämnas till de två stipendiater som erhåller stipendiet om 5 000 kr/st.

Kontaktuppgifter:

E-post: info@kevinstiftelsen.se

Webb: http://kevinstiftelsen.se/

SammanfattningÄndamål insamlingsstiftelsen för Kevins minne – Kevinstiftelsen:

Vår tanke och ändamål med Kevinstiftelsen är att skapa två stipendier som delas ut varje år till Kevins ära i samband med skolavslutningen för sommaren, där vi ger unga människor som på något sätt kan vara i eller risk för att hamna i en utsatt situation.

Det kan också vara någon som kämpat mot alla odds och lyckats.

En chans att skapa nya förutsättningar utifrån sin vardag, där eventuellt en obalanserad vardag och bakgrund vänts till något positivt och kämpat sig till examina i såväl grundskola som gymnasieskola.

Det kan vara två tjejer, två killar, en kille och en tjej. Vi kommer behovspröva stipendierna. En från grundskolan och en från gymnasieskolan.

Stipendiaterna kommer inte få kontanter, utan insamlingsstiftelsen kommer betala den faktura som är kopplad till stipendiaternas val av förklaring.

Styrelsen och enhällig jury till Kevinstiftelsens stipendiater är: 

I stiftelsen sitter samtliga familjemedlemmar för bröderna Dahlén/Karlsson, (Robin, Christian, Weine, Eva och Annika) och Kevins mamma Teres och pappa Patrik. Utöver dessa har vi Lotta Svärd och Andreas Slätt, författare av boken Kevinfallet/nära vän med bägge familjerna.

 Styrelsen
Ordförande:    Weine Dahlén
Sekreterare:   Andreas Slätt
Kassör:               Annika Karlsson
Ledamot: Teres Hjalmarsson, Patrik Skog, Robin Dahlén, Eva Dahlén
Christian Karlsson och Lotta Svärd

Insamlingsstiftelsen Till Kevins Minne – Kevinstiftelsen
Organisationsnummer: 802480-9959
Bankgiro: 501-2190
Swish: 123 382 9207

Maskintillbehör i Grums AB skänker 15 000 kr till Kevinstiftelsen…

Maskintillbehör i Grums AB’s ägare Niklas Karlsson meddelade följande på företagets Facebooksida 23 december:

God Jul, allihopa!

Vi på Maskintillbehör i Grums AB har i år valt att inte dela ut julklappar & julkort till våra anställda eller leverantörer. Vi har däremot bestämt oss för att skänka 15 000 kr till insamlingsstiftelsen för Kevins minne – Kevinstiftelsen”.

Vi i styrelsen för insamlingsstiftelsen för Kevins minne – Kevinstiftelsen är otroligt tacksam och skickar en stor kram tillbaka till Niklas och Maskintillbehör i Grums AB.

 

Sigrid från Hagfors ringde och skänkte 10 000 kr…

21 december 2018. Vi är alla i Kevinstiftelsens styrelse lite till mans omtumlade efter ett samtal från Sigrid Lundmark och föreningen Andrahandsbutiken i Hagfors.

”Hej? Är det Andreas? Jag heter Sigrid Lundmark och jag skulle vilja skänka 10 000 kr till Kevinstiftelsen via vår förening Andrahandsbutiken i Hagfors. Har du postgirot framme?!”

En otroligt fin gest från Sigrid och en jättefin start för Kevinstiftelsen. En riktigt bra start för julen 2018!