Pressrelease från Kevinstiftelsen…

PRESSRELEASE
”Ingen utdelning av Kevinstiftelsens stipendie 2019 pga för dåligt urval”
Under senare delen av 2018 sjösattes Kevinstiftelsen. Vår tanke och ändamål med Kevinstiftelsen var att skapa två stipendier inom Arvika Kommun som delas ut varje år till Kevins ära i samband med skolavslutningen för sommaren, där vi ger unga människor som på något sätt kan vara i eller risk för att hamna i en utsatt situation. Det kan också vara någon som kämpat mot alla odds och lyckats. En chans att skapa nya förutsättningar utifrån sin vardag, där något vänts till något positivt och en ungdom kämpat sig till examina i såväl grundskola som gymnasieskola.
 
När deadline för ansökan gick ut 15 maj har urvalet dessvärre varit för lite för att göra ett gott arbete och ta ett bra beslut. Styrelseordförande och pappa till Christian och Robin, Weine Dahlén berättar vidare:
 
Vår ambition var att dela ut två stipendier i år, men när urvalet varit så begränsat känner vi att vi måste börja om lite från början och säkerställa att de elever i årskurs 9 och de elever som tar examen i gymnasieskolan verkligen fått all den info som behövs för att söka. Vi känner att vi kanske gjort ett för svagt grundarbete med skolor, rektorer, lärare och elever, där vår information inte nått fram i det brus som är på vårkanten, säger Weine. 
 
Kevins mamma Teres fortsätter: 
 
-Det är många prov och examina som skall tas under vårterminen, vilket kanske gjort att Kevinstiftelsens stipendie inte nått fram på det sätt som vi vill. Det är därför vi inom styrelsen för Kevinstiftelsen gemensamt valt att inte dela ut några stipendier alls 2019, utan istället skall vi sätta oss med skolor, rektorer, lärare och kuratorer redan i augustimånad; allt för att säkerställa att Kevinstiftelsens stipendier betalas ut under sommaren 2020, säger Teres Hjalmarsson.
 
Det har kommit flertal propåer från skolor och kommuner utanför Arvika som varit nyfikna och gärna vill ha information. Kevinstiftelsens ambition är att säkerställa Arvika Kommun i första hand, men om intresset fortsätter att vara magert, då kan det bli aktuellt att redan 2020 bredda ansökningsförfarandet och låta andra kommuner få söka stipendiet. 
 
Kevinstiftelsens ambition är enkel; vi vill ge unga människor som på något sätt kan vara i eller risk för att hamna i en utsatt situation en chans. Det kan också vara någon som kämpat mot alla odds och lyckats. En chans att skapa nya förutsättningar utifrån sin vardag. Det är vad vi vill se att en ungdom från årskurs 9 i grundskolan eller en ungdom som tar examen i gymnasiet.
 
För mer information: info@kevinstiftelsen.se.