Annika Karlsson gästföreläser på Internationella Brottsofferdagen 21 februari 2020.

Hur kan vi förbättra stödet till brottsoffrens anhöriga?

Medverkande: Annika Karlsson, mamma till bröderna i det omtalade ”Kevinfallet” samt Sven-Erik Alhem, förbundsordförande för Brottsofferjouren Sverige
Arrangör: Brottsofferjouren Sverige

Ett brott drabbar ofta fler än den direkt utsatta, men vad finns det egentligen för hjälp att få för de brottsutsattas anhöriga och varför faller de ofta mellan stolarna? Annika Karlssons söner, då fem och sju år gamla, anklagades 1998 för att ha orsakat sin fyraåriga kamrat Kevins död efter påstådda ”erkännanden”. Följderna har fått enorma konsekvenser för de drabbade familjerna. Vid en granskning 20 år senare avskrevs bröderna från utredningen. Under seminariet berättar Annika Karlsson om sina erfarenheter.